11 Şubat 2015 Çarşamba

2014 yılı olağan genel kurul
Kooperatifimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu 08.03.2015 Pazar günü saat 10:00’ da Minare Mah.138.Sokak Fatih Sitesi kat:1.MUŞ adresinde ekli gündemle yapılacaktır. İlk toplantıda ekseriyet sağlanmadığı takdirde 16.03.2015 pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Ana sözleşmenin 28. maddesi gereğince ilan olunur. SS.Muş Esn.ve San.Krd.Kef.Koop. MUŞ ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEM 1- Açılış 2 - İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu 3- Genel kurul Başkanlık divanının seçilmesi 4- Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu ve Denetim kurulu raporunun okunması, 5- Bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması, 6- Okunan raporların ve hesapların müzakere edilerek kabul veya reddi hakkında karar alınması, 7- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası, 8- 2015 Yılı Tahmini Bütçesi’nin görüşülerek karara bağlanması, 9- Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları ile yolluklarının belirlenmesi , , 10- Üst Kuruluş Temsilcisinin 3 (üç) yıllığına seçimi, 11- 24 Eylül-31 Ekim 2014 tarihleri arasında Merkez Birliğimizce uygulamaya konulan kooperatif takibindeki kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin uygulamanın genel kurulun bilgi ve onayına sunulması, 12- Kooperatifimiz menfaatleri gözetilmek kaydı ile menkul ,gayrimenkul,araç almaya ve satmaya ,borç para almaya ve ödemeye ve benzeri iş ve işlemleri yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurula sunulması, 13- Dilek ve temenniler, 14- Kapanış.

 

07 Ocak 2013 Pazartesi

2012 KOOPERATİFÇİLİK YILI
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin ..... Devamını Oku....

 

07 Ocak 2013 Pazartesi

WEB SİTEMİZ YAYINA ALINMIŞTIR
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi .... Devamını Oku....

 

28 Şubat 2014 Cuma

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
*S.S.MUŞ ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET..... Devamını Oku....

 

11 Şubat 2015 Çarşamba

2014 yılı olağan genel kurul
Kooperatifimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu 08..... Devamını Oku....

 

Kooperatifçilik ?
Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattırlar. (Uluslararası Kooperatifler Birliği) Kooperatifler, toplumsal kalkınmayı geliştiren ve ticari işletmeler için temel sağlayan özgün bir modele dayanmaktadırlar. Bu işletmeler aşağıdaki özellikleri bünyesinde barındırırlar: Ortakların sahipliği, ortaklarına hizmet etme ve ortaklarınca yönetilme Kendi kendine yetme, kendi kendine sorumluluk, demokrasi, eşitlik, adalet ve dayanışma birlik İlkelere dayalı işletmecilik:


1. Gönüllü ve açık üyelik
2. Ortakların demokratik kontrolü
3. Ortakların ekonomik katılımı
4. Özerklik ve bağımsızlık
5. Eğitim, öğretim ve bilgilendirme
6. Kooperatifler arası işbirliği
7. Topluma karşı sorumluluk