07 Ocak 2013 Pazartesi

2012 KOOPERATİFÇİLİK YILI
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan katkılarını vurgulayarak 2012 yılını “Uluslararası Kooperatifler Yılı” (UKY) olarak ilan etmiştir. Bu yılın ilanı “Kooperatif İşletmeler Daha İyi Bir Dünya Kurar” ana temasıyla, tüm dünyada kooperatiflerin kurulması ve gelişmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca; bireylerin, toplulukların ve devletlerin Binyıl Kalkınma Hedefleri gibi uluslararası kabul görmüş hedeflere ulaşmasına, kooperatif kuruluşlarının katkısının önemine vurgu yapmaktadır. Bu gelişmeler akabinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonuyla, kooperatiflerden sorumlu Bakanlıklar ve sektör temsilcileriyle konu değerlendirilmiş ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve kooperatif bilincin artırılmasına yönelik olarak bu yıl kapsamında düzenlenecek faaliyetlerin planlı olarak gerçekleştirilmesi amacıyla “2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı Kutlama Komitesi” kurulmuştur. Komite tarafından UKY kapsamında düzenlenecek etkinliklerin neler olacağı ve bunların nasıl yürütüleceğini içeren bir Eylem Planı hazırlanarak çalışmalara başlanılmıştır.

 

07 Ocak 2013 Pazartesi

2012 KOOPERATİFÇİLİK YILI
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin ..... Devamını Oku....

 

07 Ocak 2013 Pazartesi

WEB SİTEMİZ YAYINA ALINMIŞTIR
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi .... Devamını Oku....

 

28 Şubat 2014 Cuma

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
*S.S.MUŞ ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET..... Devamını Oku....

 

11 Şubat 2015 Çarşamba

2014 yılı olağan genel kurul
Kooperatifimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu 08..... Devamını Oku....

 

Kooperatifçilik ?
Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattırlar. (Uluslararası Kooperatifler Birliği) Kooperatifler, toplumsal kalkınmayı geliştiren ve ticari işletmeler için temel sağlayan özgün bir modele dayanmaktadırlar. Bu işletmeler aşağıdaki özellikleri bünyesinde barındırırlar: Ortakların sahipliği, ortaklarına hizmet etme ve ortaklarınca yönetilme Kendi kendine yetme, kendi kendine sorumluluk, demokrasi, eşitlik, adalet ve dayanışma birlik İlkelere dayalı işletmecilik:


1. Gönüllü ve açık üyelik
2. Ortakların demokratik kontrolü
3. Ortakların ekonomik katılımı
4. Özerklik ve bağımsızlık
5. Eğitim, öğretim ve bilgilendirme
6. Kooperatifler arası işbirliği
7. Topluma karşı sorumluluk