KURUMSAL BİLGİLER

07 Ocak 2013 Pazartesi

KURUMSAL BİLGİ Denetim Kurulu Raporu

Genel Kurulumuza Ait Denetim Kurulu Raporlarımız ...

 

07 Ocak 2013 Pazartesi

KURUMSAL BİLGİ Genel Kurul Çağrı Mektubu

Genel Kurulumuza Ait Çağrı Mektuplarımız ...

 

07 Ocak 2013 Pazartesi

KURUMSAL BİLGİ Genel Kurul Kararları

Genel Kurulumuza Ait Alınan Kararlar...

 

07 Ocak 2013 Pazartesi

KURUMSAL BİLGİ Finansal ve Mali Tablolar

Genel Kurulumuza Ait Finansal ve Mali Tablolarımız...

 

Kooperatifçilik ?
Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattırlar. (Uluslararası Kooperatifler Birliği) Kooperatifler, toplumsal kalkınmayı geliştiren ve ticari işletmeler için temel sağlayan özgün bir modele dayanmaktadırlar. Bu işletmeler aşağıdaki özellikleri bünyesinde barındırırlar: Ortakların sahipliği, ortaklarına hizmet etme ve ortaklarınca yönetilme Kendi kendine yetme, kendi kendine sorumluluk, demokrasi, eşitlik, adalet ve dayanışma birlik İlkelere dayalı işletmecilik:


1. Gönüllü ve açık üyelik
2. Ortakların demokratik kontrolü
3. Ortakların ekonomik katılımı
4. Özerklik ve bağımsızlık
5. Eğitim, öğretim ve bilgilendirme
6. Kooperatifler arası işbirliği
7. Topluma karşı sorumluluk