KREDİ İŞLEMLERİ

 

İstenilen Evrakları Değişkenlik Göstermektedir.

KREDİ KULLANMA ŞARTLARI

--------------------------------------------------------------------------------

Aşağıda belirtilen evraklarla kooperatife müracaat etmeniz halinde kredi talebiniz değerlendirilecektir. Kooperatif kredi limiti Esnaf kefalet kooperatiflerinin risk grubuna göre 35.000,00 TL - 50.000,00 TL - 75.000,00 TL ve 100.000,00 TL'ye kadardır. İsteyen ortak limiti dahilinde kredi talep edebilir. Kredi faiz oranı vadesi 1 yılı aşmayan kredilerde yüzde 5 , vadesi 1 yılı aşan kredilerde yüzde 6 'dır. Kredi talebi kooperatifçe onaylanmasından sonra bankaca da istihbaratı yapılır. Uygun olması halinde kredi kullandırılır. Kredi faiz hesapları tablosuna ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Kesinti ve faiz ile ilgili ayrıntılı bilgiler bu tabloda mevcuttur.

Nasıl ortak olabilirim ?

--------------------------------------------------------------------------------

Ortaklardan İstenen Belgeler

1-Vergi levhası (Aslı)

2-Esnaf Sicil Belgesi (Aslı)

3-Oda Belgesi(Aslı)

4-İkametgah İlmuhaberi (Fotoğraflı) İkemetgah ilmühaberi yerine ev adresini gösteirir elektrik , telefon , su fatura bildirimi

5-4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)

6-Nüfus Cüzdanı (Aslı)

Kefillerden İstenen Belgeler

--------------------------------------------------------------------------------

1-Vergi Levhası

2-Nüfus Cuzdanı

3-İkametgah İlmuhaberi ( Fotoğraflı) Memur Kefillerden İstenen Belgeler --------------------------------------------------------------------------------

1-Nüfus Cuzdanı (Aslı)

2-İkametgah İlmuhaberi (Aslı)

3-Son Aya Ait Maaş Bordrosu ( Aslı veya Tasdikli Sureti,Maaşında Haciz Olup Olmadığını Belirten Maaş Bordrosu Altına Yazılmış Yazı) Yukarıdaki belirtilmiş olan belgeleri ikişer fotokopileri ile birlikte eksiksiz tamamladıktan sonra kooperatifimize müracaat edebilirsiniz. 

 

Kooperatifçilik ?
Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattırlar. (Uluslararası Kooperatifler Birliği) Kooperatifler, toplumsal kalkınmayı geliştiren ve ticari işletmeler için temel sağlayan özgün bir modele dayanmaktadırlar. Bu işletmeler aşağıdaki özellikleri bünyesinde barındırırlar: Ortakların sahipliği, ortaklarına hizmet etme ve ortaklarınca yönetilme Kendi kendine yetme, kendi kendine sorumluluk, demokrasi, eşitlik, adalet ve dayanışma birlik İlkelere dayalı işletmecilik:


1. Gönüllü ve açık üyelik
2. Ortakların demokratik kontrolü
3. Ortakların ekonomik katılımı
4. Özerklik ve bağımsızlık
5. Eğitim, öğretim ve bilgilendirme
6. Kooperatifler arası işbirliği
7. Topluma karşı sorumluluk