Tüm Duyurularımız

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULUMUZ YAPILMIŞTIR.

03 Mart 2016 Perşembe

MUŞ ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28.02.2016 TARİHİNDE PAZAR GÜNÜ SAAT 10:30 DA BAKANLIK TEMSİLCİLERİ GÖZETİMİNDE İLGİLİ GÜNDEM İLE YAPILMIŞTIR.

Uluslararası Kooperatifler Yılı

07 Ocak 2013 Pazartesi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan katkılarını vurgulayarak 2012 yılını “Uluslararası Kooperatifler Yılı” (UKY) olarak ilan etmiştir.

Bayramı Tebriği

07 Ocak 2013 Pazartesi

Tüm İslam Aleminin Bayramını Kutlar Hayırlara Vesile Olmasını Dilerim.. Yönetim Kurulu

Kanun Maddesi Değişikliği

07 Ocak 2013 Pazartesi

15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6322 sayılı kanunun 19 maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 maddesi değiştirilmiştir.

 

Kooperatifçilik ?
Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattırlar. (Uluslararası Kooperatifler Birliği) Kooperatifler, toplumsal kalkınmayı geliştiren ve ticari işletmeler için temel sağlayan özgün bir modele dayanmaktadırlar. Bu işletmeler aşağıdaki özellikleri bünyesinde barındırırlar: Ortakların sahipliği, ortaklarına hizmet etme ve ortaklarınca yönetilme Kendi kendine yetme, kendi kendine sorumluluk, demokrasi, eşitlik, adalet ve dayanışma birlik İlkelere dayalı işletmecilik:


1. Gönüllü ve açık üyelik
2. Ortakların demokratik kontrolü
3. Ortakların ekonomik katılımı
4. Özerklik ve bağımsızlık
5. Eğitim, öğretim ve bilgilendirme
6. Kooperatifler arası işbirliği
7. Topluma karşı sorumluluk